Z posledních let jsou známy na katastrálním území obce Nechanice pouze lokální povodně, které za sebou nezanechaly nikterak katastrofické následky. Nicméně velmi náchylné na zvýšení hladiny Bystřice nebo Bašnisckého potoku případně na bleskové povodně způsobené přívalovými dešti jsou Lokality Lubno (rozliv Bystřice ohrožuje 1-3 obytné domy), dále Sobětuš (rozlivem Bystřice ohroženy zahrady a sklepy domů, v krajním případě cca 5 obytných objektů) a část Staré Nechanice (tamní vodoteč v kombinaci s vyvěráním vody z kanalizace lokálně může ohrožovat místní komunikace, zahrady a sklepy.