Obec: Pardubice (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Martin Charvát primátor -
Místopředseda Ing. Jiří Rozinek náměstek primátora -
Tajemník Otto Sigmund vedoucí vodoprávního úřadu MmP -
Člen Ing. Jiří Kyncl vedoucí odd. krizového řízení MmP -
Člen Ing. Vladimír Bakajsa vedoucí odboru dopravy MmP -
Člen Ing. Aleš Kopecký ředitelka SmP a.s. Pardubice -
Člen Ing. Josef Fedák ředitel VaK a.s. Pardubice -
Člen Ing. Vratislav Černovský ředitel ÚO Pardubice HZS Pardubický kraj -
Člen Ing. Aleš Krška náměstek Povodí Labe s.p.- závod Roudnice nad L. -
Člen Ing. Petr Michalovich náměstek Povodí Labe s.p. – závod Pardubice -
Člen Ing. Petr Michalovich ředitel městské policie Prdubice -
Člen Ing. Jiří Prax ředitel firmy Adonix s.r.o. Pardubice -
Člen Ing. František Masař technický manažer BČOV Pardubice -

Stanoviště: PERNŠTÝNSKÉ NÁM.1, PARDUBICE

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...