Obec Němčice se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický, ORP Pardubice, na pravém břehu řeky Labe zhruba 6 km od Pardubic. Na úpatí Kunětické hory zaujímá rozlohu 254 ha v nadmořské výšce 225 m. Během deseti let se počet obyvatel téměř ztrojnásobil, nyní čítá přibližně 600 obyvatel. S věkovým průměrem 33,06 let se Němčice řadí mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji. V nedávné době se obec rozšířila vlivem individuální i developerské výstavby o mnoho mladých rodin. V návaznosti byla rozšířena také občanská vybavenost. Je zde dobré autobusové spojení mezi Pardubice a Hradcem Králové. Obec je členem Svazku obcí pod Kunětickou horou.

Severovýchodním okrajem katastrálního území Němčice protéká řeka Labe a její slepé rameno. Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je 1094 km dlouhá (v Česku 370,74 km) a její povodí má rozlohu 148 268 km² (v Česku 49 933 km). V obci je též vybudována síť odvodňovacích kanálů.

Na katastrálním území obce se nachází vodní dílo. Toto vodní dílo je možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.