Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. Lenka Štočková Starostka -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín LCR952/000379/2014 03.02.2014
Povodí Moravy, s.p. PM004006/2014-219/To 19.02.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Třebíč (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jana Kristková Městský úřad Třebíč - odbor životního prostředí 09.05.2014