V obci Opatov nejsou povodně nijak ojedinělým jevem – v posledních letech můžeme evidovat povodně v letech 2005 a 2009.

U obou povodní můžeme identifikovat velmi rychlé nastoupání vody a dynamický a svižný průběh. Situace byla v obou případech způsobena kombinací negativních jevů – intenzivními srážkami na rozsáhlejším území – to způsobilo naplnění vodních toků, vodních děl i nasycení půdy. Blesková povodeň na vodních tocích doprovázená výraznými splachy (především při povodni 2009) a omezeným odtokem vody především z centrální části obce, kde způsobila nemalé škody.

Duben 2004:

Červen 2009: