Městys Opatov leží cca 18 km západně od Třebíče a 21 km východně od Telče v nadmořské výšce 581 metrů. Žije zde celkem cca 760 obyvatel. Katastrální území městyse má výměru 19 km2. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Třebíč v kraji Vysočina.

Katastrálním územím obce protéká říčka Brtnice a několik jejích přítoků.

Brtnice nazývaná též Brtnička je říčka v kraji Vysočina. Délka toku činí 30,3 km, plocha povodí 122,1 km2 a průměrný průtok u ústí 0,71 m3/s. Říčka pramení u obce Lesná v nadmořské výšce cca 660 m. Na horním a středním toku teče převážně severním směrem a napájí řadu rybníků. Protéká Lesnou, Předínem, Opatovem, Kněžicemi a městem Brtnice. Na dolním toku u Komárovic se řeka obrací k východu a vytváří údolí, které je přírodní rezervací. Níže po proudu nedaleko Přímělkova se Brtnice vlévá do řeky Jihlavy.

Na katastrálním území městyse i na vedlejších katastrálních územích se nachází několik vodních děl, které můžou zvýšit riziko zvláštních povodní v této oblasti.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz