Seznam
Název:
Mělník
Kategorie:
A
Identifikátor:
215
Provozovatel:
ČHMÚ Praha
Akt. data na webu provoz.:
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=60
Vodní tok:
10100002 - Labe
Obec:
Mělník
Popis umístění:
-
Evidenční list:
https://hydro.chmi.cz/hppsevlist/download.php?seq=307081&lng=CZE
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 400 500 550
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS