Na katastrálním území obec se nenachází drobné vodní plochy, které by mohly představovat potenciál pro ovlivnění povodňové situace, krajně riziko z pohledu zvláštní povodně. Nicméně je zde vodní plocha, která by v kombinaci se Záhoreckou stouhou (Vodozbavem) mohla způsobit povodňovou situaci. Vodní plocha není vedena v katastru jako plocha, ale z map a leteckých snímku je patrné, že se jedná o plochu.

Žádná vodní díla.

Vodní díla v systému POVIS