Obec Chodouny se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji asi 5,7 km severně od Roudnice nad Labem. V obci, včetně místní části Lounky, žije cca 655 obyvatel. Na svém území má obec dva toky, které významným způsobem ovlivňují povodňové ohrožení. Prvním a hlavním tokem je Labe, na jehož břehu se nachází místní část Lounky, která je od řeky při výšších průtocích zaplavována. Druhým tokem je Záhorecká strouha (Vodozbav), která při zvýšených srážkách a možným souběhem se zvýšenou hladinou spodní vody z Labe vytváří vodní plochu od zaústění směrem k Chodounům a zastaveným nemovitostem.