Obec: Roudnice nad Labem (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. František Padělek starosta -
Tajemník Ing. Vladimír Drož vedoucí odboru ŽP -
Člen Michal Havlák referent dopravního úřadu -
Člen Ing. Zuzana Kmoníčková vedoucí stavebního úřadu -
Člen Mgr. Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí -
Člen Robert Mann, DiS. ved.odd.míst.hospodářství -
Člen Martin Müller velitel městské policie -
Člen Roman Příhoda prac. krizového řízení -
Člen plk. JUDr. Helena Pšeničková ředitel ÚO -
Člen Martin Rosa, ml. úsekový technik střediska -
Člen Mgr. Jiří Řezníček místostarosta -
Člen Ing. Eva Novotná ředitelka závodu Terezín externí koordinátor

Stanoviště: Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, 41301 web: http://www.roudnicenl.cz

E-mail:
Telefon:
Fax:

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...