Seznam
Název:
Praha - Chuchle
Kategorie:
A
Identifikátor:
209
Provozovatel:
ČHMÚ Praha
Akt. data na webu provoz.:
http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLCH
Vodní tok:
10100001 - Vltava
Obec:
Praha 16
Popis umístění:
-
Evidenční list:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=307225
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
-
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Průtok (m3/s) 450,00 1000,00 1500,00
Stav (cm) 127 223 306
Poznámka:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307225