Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
MUDr. Vladimír Okáč starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR952/002950/2015 09.07.2015
Povodí Moravy, s.p. PM36518/2015-219/Ju 18.08.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Kyjov (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Roman Kavka zástupce vedoucího odboru 24.09.2015