Obec: Kyjov (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. František Lukl, MPA starosta města Kyjov -
Tajemník Ing. Bedřich Kubík vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování MěU Kyjov -
Člen Bc. Antonín Kuchař místostarosta Města Kyjov -
Člen Mgr. Markéta Pírková vedoucí odboru majetku Město Kyjov -
Člen Mgr. Lubomír Plachý velitel městské policie Kyjov -
Člen Ing. Magdalena Kováčová krizové řízení Město Kyjov -
Člen Ing. Jiří Sochna pracovník odboru správních a dopravních agend MěÚ Kyjov -
Člen Ing. Filip Bakala technik provozu PM -
Člen Ing. Vlastimil Hudeček LČR, s. p. – vedoucí pracoviště Luhačovice -
Člen Ing. Pavel Zabadal technicko-provozní náměstek VaK Hodonín, a.s. -
Člen npor. Bc. Milan Flamík velitel požární stanice HZS Kyjov -
Člen plk.Mgr.Bc. Zbyněk Bartoň Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje -
Člen Ing. Roman Kavka pracovník vodního hospodářství OŽPÚP MěU Kyjov -
Člen Antonín Baják velitel sboru dobrovolných hasičů v Kyjově -

Stanoviště: MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV, MASARYKOVO NÁM. 30 697 01 KYJOV, PRACOVIŠTĚ MASARYKOVO NÁM. 1

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...