Ždánice jsou město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 9 km severozápadně od ORP Kyjov, v jižní části Ždánického lesa. Město se rozkládá ve zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa, v nadmořské výšce 226 metrů. Obklopují je lesy, pole, sady, a vinohrady. K 1. 1. 2014 ve městě žilo 2576 obyvatel. Ve Ždánicích se stékají dva potoky – Trkmanka a Ždánický potok. Katastrální plocha Ždánic zaujímá 2082 ha z toho 977n ha tvoří lesy, 652 ha činí orná půda, 33 ha zastavěná plocha a zbytek tvoří sady, zahrady, vinice, travní porosty a ostatní plochy.

Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká pod obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice (mikroregion Modré Hory). Nad Kobylím na ní leželo někdejší Kobylské jezero. U města Podivín se vlévá zleva do Dyje na jejím 34,5 říčním kilometru. Ve městě dále pramení Ždánický potok, který protéká zastavěnou částí města a potom se z levé strany vlévá do Trkmanky.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.