K mimořádné přívalové povodni na Kyjovsku došlo 9. června 1970 na několika malých vodních tocích v povodí Dyjovky a Trkmanky. Ve Ždánicích spadlo během pouhých tří hodin – v době od 16.10 do 19.20 – 133,6 mm a srážky výrazně překročily kritérium intenzity průtrže mračen (70 mm za 3 hodiny). Povodňové vlny na tocích v zasaženém území bořily a odnášely vše, co jim stálo v cestě. Způsobily tak v obci obrovské škody na majetku, komunikacích a zemědělské půdě.