Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
David Šašek, DiS. starosta města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov LCR954/005750/2013 20.08.2013
Povodí Vltavy, s. p. \ Závod Horní Vltava 40607/2013-122 12.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jindřichův Hradec (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. František Florián vedoucí oddělení VHaZ odboru ŽP 03.12.2013