Na základě historických povodní jsou vymezeny objekty, které jsou ohroženy v případě nastání povodňové situace. Objekty neleží v záplavovém území.

Název Obec Počet budov
Zájezek Deštná 7 mapa
Podfarská ulice a okolí Deštná 13 mapa
Stránská ulice Deštná 15 mapa
Samota u vodoteče Strouha Deštná 1 mapa
ČOV a vzdouvací zařízení Deštná Deštná 1 mapa
Ohrožené objekty v systému POVIS