Identifikátor Název Správce
10268498 Strouha Lesy ČR, s. p.
10247363 PBP Březinská strouha bez názvu vých. Od Sněžníka Povodí Vltavy, s. p.
10263474 náhon VD Voleský rybník Povodí Vltavy, s. p.
10274685 náhon VD koupaliště -
10250433 Lipovský p. Lesy ČR, s. p.
10281489 levostranný přítok Březinského potoka Povodí Vltavy, s. p.
10267378 Dírenský p. Povodí Vltavy, s. p.
10246058 Březinský p. Povodí Vltavy, s. p.
10250229 - Lesy ČR, s. p.
10250529 - Lesy ČR, s. p.
10255220 - Povodí Vltavy, s. p.
10263469 - Povodí Vltavy, s. p.
10265098 - -
10268104 - -