Město Deštná leží cca 15 km severně od města Jindřichův Hradec a cca 18 km východně od města Soběslav v nadmořské výšce 520 metrů. Žije zde celkem cca 740 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 12,69 km2. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Rozloha katastrálního území Deštné činí 12,69 km².

Město se nachází v údolíčku zvlněné krajiny polí a lesů, stoupající od soběslavských a veselských blat k pacovské a křemešnické vrchovině. Město má jednu přidruženou část - Lipovka - k. ú. Lipovka, 35 obyvatel, rozloha 2,43 km2.

Katastrálním územím města protékají potoky Dírenský (Deštenský) a Březinský a tok Strouha. V k. ú. Lipovka protéká Lipovský potok.

Dírenský potok je potok v jihovýchodních Čechách, pravostranný přítok řeky Lužnice, který odvodňuje jihovýchod okresu Tábor a přilehlé menší části okresů Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Délka toku činí 35,5 km, plocha povodí 116,2 km2 a průměrný průtok u ústí 0,64 m3/s. Dírenský potok pramení 3 km severně od obce Mnich, u vesnice Chválkov, v nadmořské výšce cca 615 m. Odtud teče jihozápadním směrem, kde postupně přibírá Hladovský, Koutský, Strouhu a Březinský potok. Pod obcí Deštná napájí Voleský rybník, v Červené Lhotě a Dírné napájí Zámecké rybníky a v Dírné se do něj ještě vlévá Ryšánský potok. Dále Dírenský potok míří na západ, kde pod obcí Dírná protéká rybníkem Starosta. Následně protéká přes obec Přehořov, kde se pod touto obcí vlévá do rybníku Nadýmač. Od tohoto místa teče potok do města Soběslav, kde se zprava vlévá do řeky Lužnice v nadmořské výšce cca 400 m.

Březinský potok pramení na území obce Březina, cca 3 km severně nad městem Deštná. V obci Březina je na toku vybudována kaskáda rybníků. Další dva větší rybníky se nacházejí na toku nad městem (a na k. ú.) Deštná, kde se potok zprava vlévá do Dírenského potoka.

Tok Strouha pramení v lesích pod vrchem Najdecké čihadlo. Odtud teče západním směrem k obci Světce, před níž se stáčí k jihozápadu. Následně přitéká do města Deštná, kde se zleva vlévá do Dírenského potoka.

Lipovský potok pramení jižně pod místní částí Lipovka, kterou obtéká ze západu a dále teče severozápadním směrem. Během toku přibírá několik drobných přítoků a pod Budislavskou horou se stéká s Brusníkem, který se následně vlévá do Černovického potoka.

Na katastrálním území města se nachází několik vodních děl, které by mohly zvyšovat riziko zvláštních povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.