Ve městě Deštná nejsou povodně nijak ojedinělým jevem – poměrně často se zde vyskytují povodně způsobené jarním táním, které má za následek buď rozlití místních toků mimo koryto, nebo i vznik ledových nápěchů v korytě. Jarní povodně město postihly naposledy v roce 2006, předtím i v roce 2005.

V roce 2006 došlo kromě jarních povodní (27. -29. 3.) také k povodním způsobeným velmi vydatnými srážkami na konci května. Vlivem srážek se zvýšila hladina toků, což mělo za následek protržení hráze rybníka Kacíř (28. 5. 2006), jež byla poškozena po březnových povodních. Voda z tohoto rybníka se valila Březinským potokem a v Adamské a Podfarské ulici zaplavila 8 nemovitostí. Na fotografiích níže je patrná hráz rybníka Kacíř, dále silniční most v centrální části města, kde je umístěn hlásný profil, lávka Na Zájezku, rozvodněný Březinský potok a zalavená Zájezek.