Seznam
Název:
Kosova Hora - tok Mastník, Vyšatoly
Kategorie:
C
Identifikátor:
C - Kosova Hora 2
Provozovatel:
Obec Kosova Hora
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/142
Vodní tok:
10100071 - Mastník
Obec:
Kosova Hora
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Kosova Hora 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 90 120 150
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Kosova Hora - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
90 cm120 cm150 cm