V obci Kosova Hora dochází k povodním přibližně jednou za 5 let. Oblast je ohrožena zejména přirozenou povodní způsobenou dlouhotrvajícími či přívalovými srážkami. Zaznamenané povodně z posledních dob jsou následující:

2002 - doposud největší povodeň, došlo k zaplavení všech ohrožených objektů ze záplavového území.

2005 a 2006 - povodně v těchto letech proběhly bez závažnějších problémů. Po povodních bylo preventivně vyčištěno koryto Mastníku.

2013 - vzhledem k nadměrné srážkové činnosti a nasycenosti půdy došlo k zatopení ohrožených objektů v záplavovém území a přilehlých zahrad od toku Mastník. Dále způsoboval problémy Cihelenský rybník, u kterého docházelo k přelití hráze.