Obec: Sedlčany (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Jiří Burian - starosta
Místopředseda Ing.Vojtěch Hlaváček - -
Člen Jan Kundrlík - Vedoucí KŘ, tajemník PK
Člen Ing. Vladimír Mrázek - Vedoucí OŽP
Člen Petr Řehák - hrázný
Člen Karel Hončík - důchodce
Člen Npor. Ing. Petr Hron - Velitel HZS
Člen Petr Krch - Velitel Městské Policie
Člen Ing.Hana Knoulichová - Povodí Vltavy
Zapisovatel Alana Votrubová - Sekretariát

Stanoviště: MÚ Sedlčany

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...