Kontakty

Osoba nebo organizace Technické vybavení Poznámka
Martin Krameš
dostupné prostředky Případnou nutnou dopravu během povodní organizuje povodňová komise obce Kosova Hora
Martin Krameš
- Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.

Objízdné trasy

Žádné objízdné trasy nejsou do povodňového plánu zařazeny.

Objízdné trasy v systému POVIS

Dopravní omezení

Název Obec Silnice
Kosova Hora - u Cihelenského rybníka Kosova Hora - mapa
Dopravní omezení v systému POVIS