Vlastní

Kosova Hora - srážky za 24 hodin
Kosova Hora - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Nedrahovice - Rudolec (ČHMÚ) http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=10053441&x=13 -
srážkoměr Kosova Hora http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/144 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS