Obec Kosova Hora leží cca 4 km východně od města Sedlčany směrem na město Votice v nadmořské výšce 379 m. Je součástí Středočeského kraje, bývalého okresu Příbram, nyní ORP Sedlčany. Katastrální území obce Kosova Hora má výměru 18,76 km2. Součástí k. ú. je i přírodní park Kosova Hora o výměře 0,1638 km2. Obec se dělí na 8 částí:

 Kosova Hora - počet obyvatel 1289.

 Dobrohošť - počet obyvatel 2, leží v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory.

 Dohnalova Lhota - počet obyvatel 52, leží v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory.

 Janov - počet obyvatel 48, leží v katastrálním území Červený Hrádek o výměře 3,54 km2.

 Lavičky - počet obyvatel 44, leží v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory.

 Lovčice - počet obyvatel 45, leží v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory.

 Přibýška - počet obyvatel 33, leží v katastrálním území Červený Hrádek.

 Vysoká - počet obyvatel 27, katastrální území má 7,88 km2.

Katastrálním územím obce protéká potok Mastník se svými přítoky (Kramšovenský potok, Janovský potok a další). Mastník je pravostranným přítokem řeky Vltavy. Délka toku je 49,5 km, plocha povodí činí 331,5 km2 a průměrný průtok je 0,69 m3/s. Mastník pramení zhruba 7 km jihovýchodně od města Sedlec-Prčice, u obce Střezimíř v nadmořské výšce 597,6 m. Teče převážně severozápadním směrem. Protéká okolo Heřmaniček a asi po 10 km toku napájí rybník Velký Mastník v nadmořské výšce 457 m. Dále teče skrze Sedlčany a jeho směr toku se stáčí více k severu. Protéká obcemi Osečany a Radíč. Potok se vlévá do Vltavy v nadmořské výšce 271 metrů. Potok Mastník a jeho přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Kosovu Horu a její části povodní.

Na katastrálním území obce se nacházejí dvě větší vodní díla - Cihelenský rybník a Dolejší rybník - a několik menších vodních děl v každé části obce. Mimo k. ú. obce Kosova Hora se z hlediska ohrožení zvláštní povodní nachází Valký a Malý Mastník v k. ú. Martinice u Votic. Prakticky všechna vodní díla jsou možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz.