Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Otakar Berka starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR 952/2092/2015 09.07.2015
Povodí Moravy, s.p. PM26166/2015-219/Ju 26.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Květoslav Fryšták vedoucí odboru ŽP 11.06.2015