Osvětimany jsou městys v ležící na úpatí Chřibů v oblasti jihovýchodní Moravy, kraj Zlínský, ORP Uherské Hradiště. Nachází se v západní části okresu, přibližně uprostřed cesty z Uherského Hradiště do Kyjova. Osvětimany je městys s přibližně 850 obyvateli, leží v nadmořské výšce 278 m. Katastrální výměra obce činí 19,43 km2. V obci je vybudován vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynofikace a požární stanice. Osvětimany jsou napojeny na státní silnici II/422, a vzdálené 8 km od napojení na státní silnici I/50. V obci je dobré autobusové spojení. Na letiště v Kunovicích je odsud asi 20 km. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Osvětimany protéká Hruškovice, která pramení v zalesněné části katastrálního území obce. Po cestě posbírá několik menších bezejmenných toků, proteče zastavěnou částí obce, a pokračuje Ježovem, Žádovicemi a za Skoronicemi se vlévá do Kyjovky. Do Hruškovice se zprava vlévá Klimentský potok, na jehož toku byla vybudována vodní nádrž Březina (vodní plocha činí 10,5 ha.) Oba výše zmiňované vodní toky jsou ve správcovství Lesy ČR, s. p.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.