Seznam
Název:
Osvětimany: Klimentský p.: most u koupaliště, u soutoku s Hruškovicí
Kategorie:
C
Identifikátor:
Osvětimany - Klimentský p. 1
Provozovatel:
Městys Osvětimany
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10186053 - Klimentský p.
Obec:
Osvětimany
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Osvětimany 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 55 80 115
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Osvětimany - hladina 2
SPA 1SPA 2SPA 3
0.55 m0.8 m1.15 m