Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. Lena Mlejnková starostka města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/00697/2018 20.12.2018
Povodí Labe, s. p. PLa/2019/001951 16.01.2019

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Semily (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jana Vrabcová vedoucí OŽP Semily 23.01.2019