Z hlediska povodňového ohrožení identifikujeme na katastrálním území Města Semily dva významné zdroje povodňového ohrožení:

  • Prvním zdrojem je samotný tok řeky Jizery , Olešky a Kamenice. Voda při zvýšených průtocích může ohrozit některé nemovitosti v blízkosti koryta toku řeky. Větší komplikace mohou způsobit ledové jevy, které vytvářejí nápěchy, které významným způsobem mohou zkomplikovat situaci.
  • Druhým zdrojem povodňové situace jsou přítoky řeky Jizery na katastrálním území města. Jedná se především o Jílovecký a Chuchelský potok procházející zastavěnou částí. Důsledkem jejich rozvodnění je rozliv na komunikacích, do zahrad a sklepů. Většinou jsou doprovázeny bahnotoky, které ucpávají propustky.