Povodně byly v minulosti ve městě Semily zaznamenány několikrát.

V historii najdeme zmínku o extrémní povodni ze dne 28. 2. 1784, kdy mělo dojít k velkým majetkovým škodám a ujímám na životech. Vzhledem k časovému odstupu není tato zmínka ničím podložena.

Dalšími zaznamenanými povodněmi v r. 1941 a 1978, které způsobily značné škody v inundačním území. Na jaře, dne 9. 3. 2000 do města Semily přišla povodeň znovu. Hladina Jizery stoupla a odnášela s sebou různé předměty. Došlo k zaplavení vchodu kulturního domu vodou s nánosem bláta. Voda se odčerpávala i ze sklepů a zahrad v okolí řeky Jizery. Jednalo se o stoletou vodu.

Poslední značné zvýšení řeky Jizery bylo zaznamenáno 2. 6. 2013 a 29.10.2017, kdy se stále držela v korytu.

Město Semily - Povodně 9. 3.2000

Město Semily - zvýšená hladina Jizery, 2. 6. 2013; Město Semily Ledové jevy 2012

Značné zvýšení toku Jizery přicházejí při jarních táních nebo dlouhotrvajících deštích 2-3x za rok.

Jarní povodně nepřicházejí na Olešce i Jizeře současně, díky tomu dokáže koryto vodu pojmout.

Veškeré foto použito z portálu:Youtube.com