Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Rokytnice n.J.-soutok Huťského potoka pod kostelem C Město Rokytnice nad Jizerou
 • 1. 60 cm
 • 2. 80 cm
 • 3. 115 cm
Jablonec nad Jizerou A Povodí Labe, s. p.
 • 1. 150 cm
 • 2. 180 cm
 • 3. 210 cm
LG Kristiánov C Povodí Labe, s. p. -
Dolní Sytová B Povodí Labe, s. p.
 • 1. 180 cm
 • 2. 240 cm
 • 3. 320 cm
Harrachov C Povodí Labe, s. p.
 • 1. 10 cm
 • 2. 50 cm
 • 3. 80 cm
Most v cetrální části Semil C Město Semily
 • 1. 100 cm
 • 2. 180 cm
 • 3. 210 cm
U garáží - Chuchelenský potok C Město Semily
 • 1. 80 cm
 • 2. 110 cm
 • 3. 150 cm
Slaná (Oleška) C Povodí Labe, s. p.
 • 1. 170 cm
 • 2. 190 cm
 • 3. 210 cm
Slaná - Sutice (Oleška) C -
 • 1. 90 cm
 • 2. 120 cm
 • 3. 150 cm
Mostek u domu č.p. 423, Cihlářská ulice C Město Semily
 • 1. 80 cm
 • 2. 110 cm
 • 3. 130 cm
Hlásné profily v systému POVIS