Město Semily je okresní město, ležící na severovýchodě Čech a v jihovýchodním cípu Libereckého kraje. Leží v podhůří západních Krkonoš při soutoku Jizery a Olešky. Nachází se na řece Jizeře ve výšce 340 m n. m. Rozloha Semil je 16,31 km². Město Semily se člení na 3 katastrální území (Semily, Spálov u Semil, Bítouchov u Semil) a místní části (Semily, Podmoklice, Spálov, Bítouchov, Chuchelna).

Bítouchov: Nachází se na severozápadě Semil. Kde je evidováno 178 adres. Trvale zde žije 334 obyvatel, na katastrálním území Bítouchov u Semil o rozloze 3,71 km2.

Podmoklice: Nachází se na západě Semil, po levém břehu Jizery při ústí Chuchelského potoka. Je zde evidováno 571 adres. Trvale zde žije 6 333 obyvatel. Podmoklice leží v katastrálním území Semily o výměře 10,81 km2.

Spálov: Administrativně část okresního města Semily se 79 obyvateli, v Libereckém kraji. Leží v nadmořské výšce 450 metrů nad mořem.

V blízkosti města se nachází ojedinělé údolí Jizery, které patří do Geoparku UNESCO. Jak už bylo zmíněno město Semily leží v údolí na soutoku řek Jizery i Olešky, a na svazích - především na jižní straně (Komenského náměstí, Nad Špejcharem, Na Vinici).

Městem Semily protéká řeka Jizera. Jedná se o pravostranný přítok Labe s délkou toku 164,6 km. Do Semil přitéká ze sousední obce Benešov u Semil. V zastavěné části Semil se do Jizery z levé strany vlévá tok Oleška. Jizera proteče městem a protéká podél severozápadní hranice katastrálního.

Oleška je řeka v Krkonošském podhůří v severovýchodních Čechách. Přitéká do Semil ze sousední obce Slaná a jedná se o levostranný přítok řeky Jizery.

Dalším tokem na k. ú. města je Jílovecký potok. Protéká od východu směrem k jihu a vlévá se do Semilského náhonu. Dalším tokem je Chuchelský potok (též Chuchelenský potok) je vodní tok v severovýchodních Čechách, který se v Semilech z levé strany vlévá do řeky Jizery.

Semily se nacházejí v mírně teplé oblasti s častými dešti. Klima je celkem vyrovnané bez místních anomálií. Průměrný počet deštivých dnů v roce je přibližně 150.

V digitálním povodňovém plánu bude vytvořena informace o zobrazení stavu vody v povodí a aktuální retencí povodí s predikcí povodňové situace.