Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Bc. Lena Mlejnková starostka města -
Místopředseda Ing. Tomáš Sábl 1.místostarosta -
Místopředseda Mgr. Radim Šimůnek tajemník MěÚ -
Místopředseda David Pražák - -
Tajemník Bc. Marie Dierzé, DiS zaměstnanec odboru ŽP -
Člen Ing. Iveta Medková krizové řízené MěÚ -
Člen Ing. Vladimír Bělonohý vedoucí odboru investic -
Člen Václav Baudys vrchní strážník MP -
Člen Ing. Luboš Mládek ředitel technických služeb -
Člen Marcel Bažant velitel JSDHO Semily -
Člen Ing. plk. Jiří Kovalský, Ph.D. ředitel UO HZS -
Člen Mgr. Martin Hubačík vedoucí odboru dopravy -
Člen Jaroslav Bucek Povodí Labe -
Člen Vít Vacek SČVK a.s.Semily -
Člen mjr. Ing. et Ing. Adam Vondra HZS - velitel stanice Semily -
Člen npor. Bc. Jiří Ročárek, DiS. PČR -

Stanoviště: Městský úřad Semily, Husova 82, 51301 Semily

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS